21 Dagar

21 dagar med Andens frukt och gåvor

Inledning

Inledning

Vi kan ibland tycka att det är svårt att leva som kristen. Vi önskar att vi skulle vara lite mer lika Jesus och att vi skulle veta hur vi ska handla och tänka i olika situationer. Men vi är inte ensamma. Gud har sänt oss den Helige Ande som vår hjälpare. Han har också gett oss en hel verktygslåda för att kunna utföra det uppdrag som vi är kallade till, nämligen att gå ut med evangelium och göra folk till lärjungar. När vi lever nära honom, låter hans vilja få bli vår vilja och tillåter honom att beskära oss, då kan vi också få bära den frukt som tillhör Anden. Och det finns ett helt förråd med verktyg i form av Andens gåvor som väntar på att bli utplockade och använda i Herrens tjänst. Det här ska vi titta närmare på under 21 dagar.

site banner